DEBTI Handels og medlemsbetingelser


Betaling

 

DEBTI modtager betaling via stort set alle kredit og betalingskort. Betaling vil blive trukket på din konto ved køb. Hvis der er tale om telefonisk rådgivning eller e-mailrådgivning, vil betaling først blive trukket, når rådgivningen er igangsat.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

DEBTI bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol.

Dette betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.


Telefonisk rådgivning

 

Vores telefonrådgivning er baseret på bedste evne.

Der gives ikke garanti for, at vi kan løse dine juridiske problemer, men vi kan hjælpe dig med reglerne og gode råd i forhold til dit problem.

Rådgivningen er løbende og gratis, så længe du er medlem af DEBTI.


E-mail rådgivning

 

E-mailrådgivningen er beregnet til mindre spørgsmål og afklaringer.

Vores e-mailrådgivning omfatter ikke gennemlæsning eller lignende af dokumenter eller andet, men udelukkende ‘lettere’ rådgivning pr. mail.

Rådgivningen er løbende og gratis, så længe du er medlem af DEBTI.


Digitale produkter – e-bøger, skabeloner og lignende

 

På DEBTI sælger vi en række digitale produkter såsom e-bøger og skabeloner.

Produkterne kan downloades straks efter køb.

Produkterne kan downloades både på siden straks efter køb samt per e-mail.

Ønsker du faktura på dit køb, som vi har glemt at sende, kan du bede om denne ved henvendelse på info@debti.dk


Medlemsbetingelser

 

DEBTI er en virksomhed som er 100% uafhængig af offentlige myndigheder og politiske partier.

Som medlem af DEBTI er du med til at støtte vores arbejde for at varetage gældsramtes interesser.

Medlemmer betaler kontingent til DEBTI.

Kontingentet forudbetales, og størrelsen fastsættes af bestyrelsen i DEBTI.

Prisstigninger vil blive varslet i god tid forinden under vilkår her på debti.dk.

Kun personer over 18 år kan blive medlemmer.


Betaling og levering

 

Prisen på et medlemskab er kun gældende indenfor Danmarks grænser, eksklusive Færøerne og Grønland, og gælder, indtil DEBTI ændrer den.

Adgangskode modtages ved oprettelse af medlemskabet og der sendes en velkomst e-mail straks efter betaling.

I forbindelse med medlemskabet gives der adang til forskellige lukkede sektioner på debti.dk efter medlemskabs valg.


Automatisk kortbetaling

 

Medlemskaber gælder for forskellige perioder og trækkes dermed også af forskellige perioder.

Se under dit medlemsniveau hvilken aftale som gælder dit valgte medlemskab.

Alle DEBTI medlemskaber ophører automatisk efter endt medlemsperiode.

DEBTI trækker ikke automatisk på dit betalingskort ved fornyelse af medlemskab.


Medlemskaber

 

Ved køb af et af vores medlemskaber, herunder vores gældsløsninger, kan du til enhver tid opsige medlemskabet.

Opsigelse skal ske pr. e-mail til betaling@debti.dk eller ved henvendelse til kundeservice.

Opsigelsen skal ske min. 20 hverdage før den næste medlemsperiodes start.

OM DEBTI FLOW

Det er gratis at oprette et DEBTI FLOW medlemskab.

Det er gratis at være DEBTI FLOW medlem.

OM DEBTI GO

Det er gratis at oprette et DEBTI GO medlemskab.

Det koster 100 DKK per måned at være DEBTI GO medlem.

Ved indmeldelse i DEBTI GO betaler du for de første 6 måneder og derefter per måned.

Det koster 600 DKK ved indmeldelse som dækker de første 6 måneders medlemskab og man er derefter medlem af DEBTI GO i 6 måneder, hvorefter medlemskabet automatisk opsiges, medmindre det forlænges.

Efter de første 6 måneders medlemskab koster DEBTI GO 100 DKK per måned og kan opsiges til enden af en måned med 20 dages varsel.

OM DEBTI XO

Det er gratis at oprette et DEBTI XO medlemskab.

Det koster 125 DKK per måned at være DEBTI XO medlem.

Ved indmeldelse i DEBTI XO betaler du for de første 12 måneder og derefter per måned.

Det koster 1500 DKK ved indmeldelse som dækker de første 12 måneders medlemskab og man er derefter medlem af DEBTI XO i 12 måneder, hvorefter medlemskabet automatisk opsiges, medmindre det forlænges.

Efter de første 12 måneders medlemskab koster DEBTI XO 125 DKK per måned og kan opsiges til enden af en måned med 20 dages varsel.


Fortrydelsesret

 

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Har du indgået aftale om medlemskab udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring ved at ringe på 71122050 eller sende en e-mail til betaling@debti.dk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.


Følger af fortrydelse

 

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder evt. leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling ved bankoverførsel, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.


Udmeldelse og opsigelse

 

Du lukker din medlemskonto ved at sende en E-mail til betaling@debti.dk eller kontakte kundeservice.

Du kan altid uden varsel slette hele din konto i vores database inde fra din profil under min konto.

Når du sletter en profil, slettes dine oplysninger fuldstændig fra DEBTI og kan ikke genanskaffes.

Dit medlemskab af DEBTI fortsætter indtil ophørsdato. Resterende måneder tilbagebetales ikke.

Udmeldelse kan ske uden varsel skriftligt, telefonisk eller pr. e-mail: Skriv til DEBTI, Bådehavnsgade 42, 2450 Kbh SV. Ring til 71122050. Send e-mail til betaling@debti.dk.

Medlemmer ophører automatisk efter endt medlemsperiode med at være medlemmer, såfremt de ikke betaler kontingent.


Klageadgang

 

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kundeservice.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

En klage skal indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.

Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet land.

Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.


Eksklusion og afvisning

 

Vi forbeholder os retten til at afvise kunder.

Det kan være tilfældet, hvis vi ikke mener, at vi kan hjælpe dig tilstrækkeligt.

Vi forbeholder os ligeså retten til ikke at give en begrundelse for en eventuel afvisning.

Medlemmer af DEBTI kan i tilfælde af åbenbar modarbejdelse af DEBTIs formål og virksomhed ekskluderes af DEBTI.

Vedtagelse herom sker i overensstemmelse med DEBTI´s selskabs vedtægterne.


Ophavsret

 

Dit login til debti.dk er udelukkende til personligt brug.

Overtrædelse til tredje person kan medføre inddragelse af adgangen til debti.dk øjebliikkeligt.

Alt materiale på vores blog RÅD & DÅD og på debti.dk er ophavsretligt beskyttet.

Medlemskabet giver dig alene ret til at hente information til eget brug fra debti.dk.

Herved forstås, at man som medlem som led i brugen af debti.dk ikke må benytte sidens indhold til kommercielt brug uden forudindgået aftale med DEBTI.


Tilfredshed

 

Vi ønsker, at DEBTI´s kunder skal være de mest tilfredse i branchen med både vores rådgivning og vores salg af produkter.

Hvis du som kunde er utilfreds tilbyder vi en tilfredsgaranti.

Det betyder, at du inden for 14 dage fra købet kan få pengene retur, hvis du ikke er tilfreds.


Kundeservice

 

Vil du vide mere om vores procedure og betingelser, så er du altid velkommen til at sende en e-mail til info@debti.dk eller kontakte vores kundeservice.


Detaljer om selskabet

DEBTI IVS

Bådehavnsgade 42

2450 København SV

Telefon 71 12 20 50

CVR-nr. 37 85 32 32


DEBTI er en del af Aagaard Capital som blev oprettet i 2016